Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 1 października 2020 roku Teresy, Danuty Odwiedziło nas: 10630823 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:30
WT  - PT 7:00 - 15:00

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów GS/001 » Badania techniczne pojazdów

Data publikacji: 2011-03-14 14:55:47

Okresowe, dodatkowe oraz specjalistyczne badania techniczne wykonywane w OSKP WORD Słupsk.


Okresowe badania techniczne

 Najczęściej wykonywanymi badaniami pojazdów są badania okresowe.
    Motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe o DMC. do 3,5t oraz przyczepy o DMC. do 3,5t podlegają badaniom w systemie 3, 2, 1, 1. Oznacza to, że pierwsze badanie pojazdu, należy przeprowadzić przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, następnie przed upływem pięciu lat i nie później niż dwa lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania technicznego. Nie dotyczy to jednak pojazdów używanych jako taksówka osobowa, pojazdów o liczbie miejsc od 5 do 9 wykorzystywanych do zarobkowego transportu osób, pojazdów zasilanych gazem, pojazdu uprzywilejowanego, nauki jazdy oraz  pojazdu wykorzystywanego do przewozu materiałów niebezpiecznych. Pojazdy te podlegają corocznym badaniom technicznym.
    Inne rodzaje pojazdów np. samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5t, również podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym corocznie. Wyjątek stanowią autobusy o liczbie miejsc, powyżej 15, których badania w stacji kontroli pojazdów należy dokonywać, co pół roku.
    Ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze oraz motorowery podlegają badaniom technicznym w systemie 3,2,2...tzn pierwszy przegląd techniczny przypada po trzech latach pd pierwszej rejestracji a następnie co dwa lata od poprzedniego okresowego przeglądu technicznego.
Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym.


 PRZYKŁAD

    Samochód osobowy zarejestrowany pierwszy raz w dniu 01.02.2017 będzie podlegał badaniu technicznemu w dniu 01.02.2020. O ile właściciel pojazdu stawi się na stacji przed 01.02.2020 przykładowo w dniu 27.01.2020, po pozytywnym zakończeniu badania technicznego pojazdu, następny termin badania zostanie wyznaczony na 27.01.2022. W przypadku badania pojazdu po 01.02.2020 np. w dniu 05.02.2020 termin następnego badania zostanie wyznaczony na dzień 01.02.2022. Termin ten ulegnie skróceniu celem nie przekroczenia pięcioletniego okresu od daty pierwszej rejestracji.

 

 

Dodatkowe badania techniczne

 Badania dodatkowe przeprowadza się niezależnie od badań okresowych i podlegają im pojazdy, które:

 
  • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,
  • zostały skierowane przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
  • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy i  egzaminowania.

     

     

 Specjalistyczne badania techniczne

    Specjalistyczne badania techniczne są wykonywane w przypadku pojazdów, które uczestniczyły w kolizji lub wypadku drogowym i są wykonywane na podstawie skierowania policji lub starosty.
    Podczas tego badania przeprowadzana jest pełna kontrola stanu technicznego obejmująca swym zakresem badanie okresowe dla danego rodzaju pojazdu, wszystkie badania dodatkowe np. badanie instalacji gazowej oraz dodatkowe sprawdzenie konstrukcji nośnej pojazdu i układu jezdnego.
    Badaniom specjalistycznym podlegają również pojazdy, które będą wykorzystywane do przewozu materiałów niebezpiecznych, pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych oraz autobusy, poruszające się po autostradach i drogach ekspresowych z prędkością 100 km/h.

 

 

Badania pojazdów zabytkowych

     Pojazdy zabytkowe podlegają tylko jednemu badaniu technicznemu, na podstawie, którego zostają dopuszczone do ruchu przez właściwy wydział komunikacji. Badanie takiego pojazdu można przeprowadzić na stacji okręgowej, bądź na podstawowej posiadającej odpowiednie poświadczenie, ale tylko do 31 grudnia 2015 r.

    Badanie takie obejmuje sprawdzenie zgodności z warunkami określonymi w przepisach o warunkach technicznych, prawidłowości działania poszczególnych mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku. Po przeprowadzonej kontroli stacja wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu na zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego z zawartymi ograniczeniami w sposobie użytkowania.

    Wyjątek stanowi pojazd zabytkowy wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego, który podlega corocznym badaniom techniczny.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.
Dz. U. 2013 r. poz. 337

 

 

 

Akty prawne regulujące zakres i sposób przeprowadzania badania technicznego pojazdów.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

Dz. U. 2015 poz. 776

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dz. U. 2015  poz.1076

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dz. U. 2016  poz.1075

 

Akty prawne dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Dz. U. 2016 poz. 2022

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania zapisane są w formacie PDF. Aby prawidłowo otworzyć pobrane pliki należy na komputerze zainstalować program Acrobat Reader. Można go bezpłatnie pobrać, klikając na ikonkę.

 
Utworzony: 2011-03-14 14:55:47 przez: Robert TOMASZEWSKI
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-13 14:49:05 przez: Robert TOMASZEWSKI